براساس برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان برنامه ششم ۱۳۰میلیارد دلار صادرات کالا و خدمات پیش‌بینی شده که ۳۰میلیارد دلار آن مربوط به بخش خدمات است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال ۵۰میلیارد دلار صادرات کالا و ۱۶میلیارد دلار صادرات خدمات داشته باشیم که باید درآمدهای بخش خدمات دو برابر شود.