زهرا طهرانی - گروه تجارت: به‌طور تقریبی همه روزها روز پرکاری برای اوست. درست مانند نخستین روز هفته نخست شهریور که هم در نمایشگاه صنایع دریایی برای گشایش حضور یافت هم در مجمع عمومی ایمیدرو؛

روزنامه امروز

tejaratb.png

sanatp.png

دیدگاه

از فاصلهٔ عشق ژیگولی تا عشق به کار
Written byحیدری سهیلی اصفهانی

از فاصلهٔ عشق ژیگولی تا عشق به کار

 واکسی
Written byعلی‌اکبر اکبری‌بایگی

واکسی

الو وزیر