زهرا طهرانی - گروه تجارت: به‌طور تقریبی همه روزها روز پرکاری برای اوست. درست مانند نخستین روز هفته نخست شهریور که هم در نمایشگاه صنایع دریایی برای گشایش حضور یافت هم در مجمع عمومی ایمیدرو؛