بخش خصوصی در ایران جای رشد بسیاری دارد و در صورتی‌که فساد به حداقل برسد و همچنین نظام مالیاتی شفاف‌تر عمل کند می‌توان به پیشرفت این بخش امیدهای بیشتری نیز داشت. اگر بخش خصوصی در ایران از پشت پرده به روی صحنه بیاید می‌توان اقتصاد خوابیده این کشور را بیدار کند. ایران به مدرنیزه کردن اقتصاد خود در مقیاس بسیار وسیعی نیاز دارد.

صفحه1 از502

روزنامه امروز

ویژه‌نامه نوروز ۱۳۹۶

ویژه‌نامه نوروز ۱۳۹۵

tejaratb.png

sanatp.png

دیدگاه

سال خروس
Written byحسین طالبی

سال خروس

 دفاع بد از اقتصاد مقاومتی
Written byمحسن حاجی‌میرزایی

دفاع بد از اقتصاد مقاومتی

عید ایرانی  با کالای ایرانی
Written byنیره پیروزبخت

عید ایرانی با کالای ایرانی

الو وزیر