در ۳ سال گذشته بیش از ۵هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در زمینه تجهیز ماشین‌آلات کشاورزی شده و بخش مهمی از این سرمایه‌گذاری به مکانیزاسیون برنج اختصاص یافته است.