دولت برای تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام خود به بخش خصوصی روی آورده که اقدام نیکویی است. وقتی دولت توان تکمیل این پروژه‌ها را ندارد می‌تواند برای اتمام آنها بخش خصوصی را هدف قرار دهد.

زهرا فریدزادگان: کلمات گاهی جابه‌جا می‌شوند. گاهی یک کلمه به کسی برمی‌خورد. کلمه‌ای ناراحت می‌شود و کلمه‌ای دیگر اعتراض می‌کند. روح که خسته می‌شود، کلماتش به‌هم می‌ریزد و حرفی می‌زند که شاید واقعا آن را نمی‌خواسته بگوید.

مریم نظری: زن می‌گوید خسته است. می‌گوید که پاهایش دیگر تاب ایستادن ندارند و دختر جایش را به او می‌دهد. حالا دختر ایستاده است و زن نشسته.

مینو بدیعی: شب بود و تاریکی بر تن شهر بزرگ خیمه زده بود و چراغ‌هایی که همه تیرگی را پاک نمی‌کردند. سوار خودرو شدم انگار همه بار سنگین یک روز پرکار بر تنم سنگینی می‌کرد. راننده با شتاب از خیابان‌های تفتیده شهر می‌گذشت و سر یک چهار راه...

سمیرا کرمی: هشت و نیم شب کارم تمام می­شود. کاغذها را از روی میز ام‌دی‌اف اداره جمع می‌کنم و می‌ریزم توی کیف و با سرعت به سمت در خروجی می‌روم. کارت حضور و غیابم را به زحمت از لای کاغذها و خرت و پرت‌های توی کیف­ام بیرون می‌کشم. خروجم را ثبت می‌کنم و پایم را توی تاریکی شهر می‌گذارم.

یک روز همه ما خواهی نخواهی گذارمان به بیمارستان خواهد افتاد. یک روز، ما حتی اگر سالم‌ترین افراد باشیم از بیمارستانی سر درخواهیم آورد که گاه با همه توان، پزشک، پرستار، بهیار، کادر درمانی آن ما را درمان کرده و از ما مراقبت می‌کنند اما گاهی همه این خدمت‌ها تحت‌الشعاع پول قرار می‌گیرد و گاه بسیاری از خدمات از ما و یا بیمار ما دریغ می‌شود.

واحد تولیدی چادر مشکی حجاب شهرکرد تا اواسط سال آینده راه‌اندازی خواهد شد. با راه‌اندازی این واحد تولیدی ۱۰ میلیون متر انواع پارچه ساده و گل‌دار چادری با کیفیت مرغوب تولید می‌شود.

روزنامه امروز

tejaratb.png

sanatp.png

نرخ طلا و سکه - امروز

الو وزیر