ایران کشوری در آستانه کویر شدن است؛ این را پدر علم کویرشناسی ایران می‌گوید. به گفته کردوانی اگر بی‌توجهی‌ها به این صورت ادامه پیدا کند تا ۱۰ سال آینده ایران به کلی به یک کویر بدل خواهد شد.

روزنامه امروز

tejarats.png

دیدگاه

نرخ طلا و سکه - امروز

الو وزیر