۱-‌ در ذیل آیه ۶۷ از سوره مائده که می‌فرماید: «ای پیامبر آنچه را بر تو می‌فرستیم ابلاغ کن و اگر ابلاغ نکنی ماموریت الهی خود را به طور کامل انجام نداده‌ای» مفسرین به حفظ اعتدلال در ابلاغ و تبلیغ دستور الهی اشاره کرده‌اند

روزنامه امروز

tejaratb.png

sanatp.png

دیدگاه

رسالت رسانه در تقویت علوم انسانی
Written byمحمدجعفر محمدزاده

رسالت رسانه در تقویت علوم انسانی

 معمای تحلیل
Written byمحمود سریع‌القلم

معمای تحلیل

نرخ طلا و سکه - امروز

الو وزیر