پس از توافق ایران با قدرت‌های جهانی، ظرفیت رفع بسیاری از مشکلات با تصویب برجام به وجود آمد. باید در نظرداشت که برجام ظرفیت رفع مشکلات را به وجود آورد و به خودی خود نمی‌توان از برجام توقع داشت که مشکلات تامین منابع مالی، قراردادهای بین‌المللی و دیگر چالش‌های موجود را برطرف کند.

روزنامه امروز

یادداشت

tejaratb.png

sanatp.png

دیدگاه

نرخ طلا و سکه - امروز

الو وزیر