با نگاه آماری به معادن کشور در یک دهه گذشته می‌توان متوجه شد تعداد معادن از ۴۴۵۰ معدن به ۱۰۲۴۵ معدن افزایش یافته یعنی بیش از ۲ برابر افزایش در سال ۱۳۸۶ و اینکه به طور تقریبی ۸۰درصد معادن فعال بوده‌اند در حالی‌که در سال ۱۳۹۵، ۵۶درصد از معادن فعال اعلام شده‌اند.

روزنامه امروز

tejaratb.png

sanatp.png

نرخ طلا و سکه - امروز

الو وزیر