نتیجه فعالیت تمامی علوم، افزایش سطح رفاه زندگی در نقاط جمعیتی است، اما مهندسی معدن و معدنکاری به واسطه کشف و بهره‌برداری از ذخایر معدنی باعث پدید آمدن شهرها و مناطق مسکونی جدید در نواحی دورافتاده‌ای می‌شود که حتی اگر سیاست دولت‌ها بر ایجاد شهرهای جدید در آن مناطق باشد،

روزنامه امروز

tejaratb.png

sanatp.png

نرخ طلا و سکه - امروز

الو وزیر