به شرکت‌های معدنی در کانادا حمله سایبری می‌شود. شاید میلیاردرهای مالک غول‌های معدنی در جهان حالا با خود فکر کنند در گیرودار دغدغه‌های گوناگونی که شرکت‌های معدنی دارند، حمله سایبری دیگر چیست؟ پاسخ هم ساده است؛ هر که بامش بیش، برفش و دغدغه‌هایش بیشتر و متنوع‌تر.

روزنامه امروز

tejaratb.png

sanatp.png

نرخ طلا و سکه - امروز

الو وزیر