براساس چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ تولید فولاد باید به ۵۵ میلیون تن در سال برسد. در همین راستا نیز سرانه مصرف فولاد باید از ۲۳۵ کیلوگرم به ۴۰۰ کیلوگرم برسد. از سوی دیگر انتظار می‌رود میزان صادرات فولاد نیز در افق ۱۴۰۴ به ۲۰میلیون تن در سال برسد.

رونق در صنعت نسوز تا حد زیادی به رونق فولاد بستگی دارد و از آنجا که در دولت یازدهم تا حد قابل توجهی ظرفیت فولاد افزایش یافت، می‌توان چشم‌انداز به نسبت خوبی را برای این صنعت در نظر گرفت.

روزنامه امروز

tejaratb.png

sanatp.png

نرخ طلا و سکه - امروز

الو وزیر