بورس کالا دارای رینگ‌های پتروشیمی، فلزات و کشاورزی است که بخشی از آن مربوط به اوراق بهادار مبتنی بر کالا، بخشی مربوط به معاملات مشتقه و قسمتی هم مربوط به تامین مالی از طریق بورس کالاست.

روزنامه امروز

tejarats.png

دیدگاه

نرخ طلا و سکه - امروز

الو وزیر