در ماه‌های پایانی سال ۹۴ و همچنین در ابتدای سال ۹۵ به دلیل اعلام خبر اجرایی شدن برجام، بازار سهام تحت تاثیر هیجان‌های حاکم بر بازار سهام در مسیر صعودی پرشتابی قرار گرفت اما پس از مدتی از فضای هیجانی خارج و از این میزان رشد کاسته شد.

روزنامه امروز

tejarats.png

دیدگاه

نرخ طلا و سکه - امروز

الو وزیر