حدود ۷۰ تا ۸۰درصد بودجه کشور را نفت تامین می‌کند. با توجه به نفتی بودن اقتصاد کشور همواره باید به‌دنبال جایگزینی برای صادرات نفت باشیم و درحال‌حاضر یکی از بهترین جایگزین‌هایی که می‌توان در نظر گرفت، صادرات فولاد است.

چندی است در اخبار مربوط به اکتشافات مواد معدنی از لزوم افزایش عمق اکتشافات و دستیابی به کانسارهای مخفی از سوی مدیران معدنی سخن به میان می‌آید.

استخراج مواد معدنی از دل زمین چه از نوع فلزات پایه و اساسی باشد و چه از نوع فلزات گرانبها، چه در گروه عناصر نادر و کمیاب قرار بگیرد و چه از نوع عناصری که به وفور یافته می‌شود، بخشی جالب توجه در دنیای امروز را به خود اختصاص داده است.

صفحه1 از758

روزنامه امروز

یادداشت مدیرمسئول

مدیریت ریزش ترامپیسم

مدیریت ریزش ترامپیسم

در جلسه‌ای با حضور مدیران میانه از چند سازمان حضور داشتم، بزرگواری با توجه به شرایط سیاسی روز توصیه می‌کرد که همه باید خود را برای شرایط سخت آماده کنند و برنامه داشته باشند تا...

tejaratb.png

sanatp.png

نرخ طلا و سکه - امروز

الو وزیر