کدخبر: 27041

نشست‌خبری وزیر صنعت معدن و تجارت

 • 96020201
 • 96020202
 • 96020203
 • 96020204
 • 96020205
 • 96020206
 • 96020207
 • 96020208
 • 96020209
 • 96020210
 • 96020211
 • 96020212
 • 96020213
 • 96020214

 

نشست‌خبری وزیر صنعت معدن و تجارت /  عکس: مهدی کاوه‌ای - صمت