کدخبر: 26435

افتتاح نمایشگاه اختصاصی ایران در کراچی پاکستان

 • 9512060201
 • 9512060202
 • 9512060203
 • 9512060204
 • 9512060205
 • 9512060206
 • 9512060207
 • 9512060208
 • 9512060209
 • 9512060210
 • 9512060211
 • 9512060212

 

افتتاح نمایشگاه اختصاصی ایران در کراچی پاکستان / عکس:مهدی کاوه ای - صمت