امروز با توسعه شبکه‌های اجتماعی بسیاری از شرکت‌های بزرگ به ساخت صفحه‌های اختصاصی در شبکه‌های اجتماعی اقدام کرده‌اند که توسعه ارتباطات آنلاین باعث شده است ضمن اینکه این شرکت‌ها بتوانند از این طریق تبلیغات گسترده داشته باشند

اتحادیه اروپا روی هم رفته سیاست‌هایی معقول و درواندیشانه دارند. این نهاد از طریق پارلمان اروپا اداره می‌شود و حضور نمایندگان ۲۸ کشور باعث می‌شود نظر و دیدگاه‌های مختلفی داشته باشند هرچند دیدگاه اروپایی‌ها این است که روی هر کاری اندیشه می‌کنند

بخشی از رشد اقتصادی در کشور ما به نفت، گاز و محصولات پتروشیمی برمی‌گردد. به‌طورمعمول پتروشیمی از بخش نفت جدا می‌شود اما واقعیت این است که بیشتر رشد اقتصادی در ایران به کمک نفت به‌دست می‌آید.

صفحه1 از336