کدخبر: 25785

به مناسبت انتشار دوهزارمین شماره روزنامه صمت

به مناسبت انتشار دوهزارمین  شماره روزنامه صمت/  طرح: حسین علیزاده، روزنامه صمت