هم‌اکنون در ۷۰ درصد کارگاه‌ها قانون افزایش تولید و بهره‌وری لغو شده و کارگران همان حداقل حقوق تعیین شده را دریافت می‌کنند، بنابراین در شرایطی که قوانین حمایتی از نیروی کار اجرا نمی‌شود انتظار بهره‌وری و تولید بیشتر از کارگر محقق نمی‌شود.

میزان کار مفید در ایران کمتر از ۲۰درصد است. ما در محیط کار حضور داریم ولی بازدهی و خروجی کار چیز دیگری را نشان می‌دهد بنابراین باید به بهره‌وری توجه ویژه‌ای داشته باشیم و پیشنهاد این است که برای عبور از این بن‌بست، نظام حقوق و دستمزد را از وقت مزدی به کارمزدی تبدیل کنیم.

روزنامه امروز

tejaratb.png

sanatp.png

نرخ طلا و سکه - امروز

الو وزیر