امروزه انسان‌ها به دنبال انجام بسیاری از فعالیت‌های خود ازجمله تجارت، ارتباطات آموزش و حتی سرگرمی در فضای مجازی هستند.

پیدا کردن نقطه اعتدالی میان حقوق و حدود حلقه گمشده فضای رسانه‌ای و مطبوعاتی کشور است. حرف جدیدی نمی‌خواهم بزنم، پیش از این و به مناسبت‌هایی در این‌باره به تفصیل گفته یا نوشته‌ام و عمده آنها در کتاب «رسانه شناخت» که از سال ۱۳۹۱تا ۱۳۹۲ به ویراست سوم رسیده، ضبط شده است.

وظیفه سینما در زمینه آموزش بهداشت و سلامت و هر حیطه دیگر آموزش مستقیم نیست، بلکه ضرورت‌های داستان و قصه باعث می‌شود موارد آموزشی از بطن داستان و شخصیت‌ها بیرون بزند و به مخاطب ارائه شود که در این صورت بسیار موثر خواهد بود.

روزنامه امروز

tejaratb.png

sanatp.png

دیدگاه

از فاصلهٔ عشق ژیگولی تا عشق به کار
Written byحیدری سهیلی اصفهانی

از فاصلهٔ عشق ژیگولی تا عشق به کار

 واکسی
Written byعلی‌اکبر اکبری‌بایگی

واکسی

نرخ طلا و سکه - امروز

الو وزیر