هر مناسبتی که در تجلیل هنر برگزار شود اقدام شریفی است و در چنین جشنواره‌هایی، آنچه اهمیت دارد تجلیل هنر در ذهن جامعه است که به اولویت فرهنگ و هنر پی برده و آن را به رسمیت بشناسند.

در زمان حیات پیامبر گرامی اسلام (ص) ماجرایی رخ داد که در جریان آن به واسطه دروغگویی و جهل برخی از مسلمانان افترا و شایعه‌ای ناروا علیه یکی از همسران پیامبر مکرم اسلام دهان به دهان چرخید، تا جایی که این موضوع باعث رنجش آن حضرت و دل‌آزردگی ایشان شد. ماجرا از اساس کذب و اتهامی ناروا بود و تاثیر آن، چنان با اهمیت که آیاتی از قرآن برای آن نازل شد.

نوشتن درباره آیت‌الله هاشمی بسیار مشکل است. سیاستمداری که در شش دهه گذشته، فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته و کمتر کسی به اندازه او، در برابر دشواری‌ها تا این حد مدارا نشان داده است.

در فرهنگ و تمدن‌های کهنسال، نشانه خاصی از گونه‌های جانوری اساطیری یا واقعی آن زیست‌بوم، در جایگاه نمادین و والا قرار می‌گیرند. نمونه بارز آن درباره کشور چین مصداق دارد.

روزنامه امروز

یادداشت مدیرمسئول

مدیریت خودشیفتگی
Written byناصربزرگمهر

مدیریت خودشیفتگی

خودشیفتگی و خودبزرگ‌بینی در جامعه ما ریشه در تاریخ دارد به‌طوری‌که با مراجعه به متون تاریخی و کتب ادبی و سخنان و نوشته‌های بعضی از سیاسیون و روشنفکران و فضای مجازی، این ناهنجاری اجتماعی و...

یادداشت

آقای امپراتور
Written byاشکان تقی‌پور

آقای امپراتور

tejaratb.png

sanatp.png

دیدگاه

«بشین بچه»!
Written byمحسن جعفری

«بشین بچه»!

نرخ طلا و سکه - امروز

الو وزیر