در سال ۲۰۱۶ ما با دو رویداد بزرگ در جهان مواجه بودیم: یکی در اروپا و دیگری در امریکا؛ یکی به برکسیت معروف شد یعنی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و دیگری انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا.
کارشناسان معتقدند که مردم در رابطه با این دو رویداد بزرگ، انگشت خود را به‌عنوان اعتراض در مقابل نخبگان سیاسی بالا بردند و در برابر آنها پیروز شدند.

هر مناسبتی که در تجلیل هنر برگزار شود اقدام شریفی است و در چنین جشنواره‌هایی، آنچه اهمیت دارد تجلیل هنر در ذهن جامعه است که به اولویت فرهنگ و هنر پی برده و آن را به رسمیت بشناسند.

در زمان حیات پیامبر گرامی اسلام (ص) ماجرایی رخ داد که در جریان آن به واسطه دروغگویی و جهل برخی از مسلمانان افترا و شایعه‌ای ناروا علیه یکی از همسران پیامبر مکرم اسلام دهان به دهان چرخید، تا جایی که این موضوع باعث رنجش آن حضرت و دل‌آزردگی ایشان شد. ماجرا از اساس کذب و اتهامی ناروا بود و تاثیر آن، چنان با اهمیت که آیاتی از قرآن برای آن نازل شد.

نوشتن درباره آیت‌الله هاشمی بسیار مشکل است. سیاستمداری که در شش دهه گذشته، فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته و کمتر کسی به اندازه او، در برابر دشواری‌ها تا این حد مدارا نشان داده است.

در فرهنگ و تمدن‌های کهنسال، نشانه خاصی از گونه‌های جانوری اساطیری یا واقعی آن زیست‌بوم، در جایگاه نمادین و والا قرار می‌گیرند. نمونه بارز آن درباره کشور چین مصداق دارد.

روزنامه امروز

tejaratb.png

sanatp.png

دیدگاه

از فاصلهٔ عشق ژیگولی تا عشق به کار
Written byحیدری سهیلی اصفهانی

از فاصلهٔ عشق ژیگولی تا عشق به کار

 واکسی
Written byعلی‌اکبر اکبری‌بایگی

واکسی

نرخ طلا و سکه - امروز

الو وزیر