در عصری که از آن به عنوان انفجار اطلاعات و اخبار یاد می‌شود و البته از دهه‌های پیش قابل پیش‌بینی بود، به مدد وفور ابزار اطلاع‌رسانی لحظه‌ای نیست که زیر آوار خبر و اطلاعات نباشیم، وسایل گسترده و متنوع ارتباطی فضایی فراهم کرده است که حق و باطل و راست و دروغ به راحتی به هم می‌آمیزند و گاهی جای هم را می‌گیرند؛

۶۳ سال پیش، رژیم برآمده از کودتای مرداد ۳۲ - که اختلالی بزرگ و تاریخی در روند حاکمیت قانون، آزادی، استقلال، منافع ملی و توسعه پایدار میهن و منطقه پدید آورد، برای تحکیم پایه‌های سلطه استبدادی و ویرانگر خود و برای برقراری فضای رعب و وحشت و خفقان، در روزی که دانشگاه تهران در آرامش به‌سر می‌برد، با گسیل نیروهای مسلح و حمله به این مرکز دانش و خردورزی، افزون بر شکستن حریم مقدس دانشگاه، ۳ نفر از دانشجویان دانشکده فنی را به خاک و خون کشید.

بیشتر از ۱۰ سال پیش ایده‌ای داشتم که به‌دلیل تامین نشدن منابع مالی، مثل خیلی از طرح‌های دیگر، حسرت ساختش باقی ماند.

روزنامه امروز

tejarats.png

دیدگاه

نرخ طلا و سکه - امروز

الو وزیر