جمعه شب به فرودگاه بین‌المللی امام(ره) رفتیم تا با افتخار تمام، قدخم کرده و میزبان یک مهمان بزرگ و انسانی به تمام قد انسان، با ۹۰سال سن از اتریش باشیم.

اگر بخواهیم چهار شالوده برای جهان‌بینی فردوسی در میان شالوده‌های بسیار دیگر برگزینیم و آنها را چونان شالوده‌های شاهوار در میان بنهیم، بی‌گمان چنین خواهد بود.

دوشنبه ۱۵ آذر ماه جاری در یکصد و پنجاه‌وهشتمین نشست نکوداشت «انجمن آثار و مفاخر فرهنگی»، از مقام علمی و اخلاقی دانشمند ایران‌دوست و قرآن‌پژوه توانا و استاد و رییس پیشین دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد با حضور فرهنگ‌دوستان و فرهیختگان ازجمله دکتر مهدی محقق، استاد دکتر شفیعی‌کدکنی، دکتر یاحقی،

روزنامه امروز

tejarats.png

دیدگاه

نرخ طلا و سکه - امروز

الو وزیر