چیک... چیک... تیک... تیک... چیک... تیک... صداها را هم می‌توان تصور ذهنی کرد، مانند صدای چیک چیک یا تیک تیک که در یک خواب چسبانک زمستانی مثل میخ در مغزت ذره ذره فرو می‌رود... باتری ساعت رومیزی‌ام را درمی‌آورم تا از صدای تیک‌تیک‌اش خلاص شوم اما تمام تلاشم برای نشنیدن صدای چیک چیک آب روی سینک ظرفشویی بی‌فایده است.

رفتارهای جامعه امروز ایران می‌تواند موضوع صدها پایان‌نامه و تحقیق دانشگاهی باشد. هرچه فکر کردم نتوانستم مثالی بهتر از «دیگ جوشان» برای وصف حال جامعه امروز ایران بیابم.

روزنامه امروز

tejaratb.png

sanatp.png

دیدگاه

از فاصلهٔ عشق ژیگولی تا عشق به کار
Written byحیدری سهیلی اصفهانی

از فاصلهٔ عشق ژیگولی تا عشق به کار

 واکسی
Written byعلی‌اکبر اکبری‌بایگی

واکسی

نرخ طلا و سکه - امروز

الو وزیر