در جلسه‌های نخست درس زبان و ادبیات فارسی به طور معمول از دانشجویان می‌پرسم «چرا ما ادعا می‌کنیم فارسی‌زبانیم؟» مگر نه اینکه بنابر آمار متفاوت بین ۵۰ تا ۷۰درصد واژگان روزمره زبان فارسی را واژگان وارداتی از زبان‌های دیگر به‌ویژه زبان عربی تشکیل داده است؟

در تاریخ بشری همواره واقعیت و خیال موضوع اساسی بوده و هست. خیال یکی از عناصر نیروی وجودی بشر است که می‌تواند تغییر کند و تغییر بدهد. خیال زیربنای تعقل است. در سینما نیز بستر فیلم‌ها ترکیبی از واقعیت و خیال را در خود جای داده‌اند.

جشن سده از جشن‌های باستانی ایرانیان است که هم‌اکنون نیز در روز دهم بهمن یا بنا بر گاهشمار زرتشتیان، آبان روز از بهمن‌ماه برگزار می‌شود.

روزنامه امروز

tejaratb.png

sanatp.png

دیدگاه

از فاصلهٔ عشق ژیگولی تا عشق به کار
Written byحیدری سهیلی اصفهانی

از فاصلهٔ عشق ژیگولی تا عشق به کار

 واکسی
Written byعلی‌اکبر اکبری‌بایگی

واکسی

نرخ طلا و سکه - امروز

الو وزیر