درباره «کارستان» و چگونگی شکل‌گیری و تجربه‌های تلخ و شیرین آن و درنهایت به بار نشستن این ایده قدیمی که به یک آرزو تبدیل شده بود، می‌توانم در ظرفیت یک کتاب بنویسم؛ ولی همین اشاره کافی است، که بعد از ساخت فیلم «قصه‌ها» به‌کرات با این سوال روبه‌رو شدم که چرا کار نمی‌کنم؟ چرا فیلم نمی‌سازم؟

همیشه تقابل میان برندگان و بازندگان انتخابات در ایران حاشیه‌ساز و هزینه‌بر بوده است. وقتی دو گروه همه داشته‌های خود را خرج پیروزی در انتخابات می‌کنند، مشخص است که برنده چه حالی دارد و بازنده چه روحیه‌ای. با اعتقاد بازیگران این عرصه، برنده، برنده همه‌چیز شده و بازنده، همه چیز را باخته است.

محمدجعفر محمدزاده: انتخابات تمام شد و بار دیگر رسانه نشان داد که نقش اساسی در نتیجه آن داشته است. آنچه در این انتخابات رقم خورد به طور حتم بر جایگاه اقتدار ملی ایران در منطقه افزوده است،

روزنامه امروز

یادداشت مدیرمسئول

جامعه بدون خبرنگار می‌میرد

جامعه بدون خبرنگار می‌میرد

جهان مجازی پر می‌شود از خبر فحاشی یک هنرپیشه به یک خبرنگار، اگر هنرمندانی چون انتظامی و مشایخی و جمیله شیخی و پروانه معصومی... را هنرمندانی درجه یک بدانیم و نسل نیکی کریمی و لیلاحاتمی...

tejaratb.png

sanatp.png

نرخ طلا و سکه - امروز

الو وزیر