تجزیه و تحلیل ضمیر ناخودآگاه جمعی یک ملت نیازمند شناخت اساطیر و منش کهن مردم آن سرزمین است. درباره ملت‌های هزاره‌ای این شناخت چه‌بسا سخت‌تر و پیچیده‌تر است.

به دیاری تازه وارد شدم نام آن سرزمین را پرسیدم گفتند «ابهام و ایهام». مکانی بود که همواره از آسمانش مه می‌بارید. پر رمز و راز شبیه ناکجا آباد.

اقتصاددانان آدم‌های محبوبی نیستند. معقول‌اند اما محبوب نیستند. هر معقولی، محبوب نیست. به طور معمول نتایج کار اقتصاددانان پوشیده می‌ماند اما مردم نتیجه کار سیاستمداران را در احداث ساختمان‌ها، ورزشگاه‌ها و جاده‌ها می‌بینند.

روزنامه امروز

یادداشت مدیرمسئول

جامعه بدون خبرنگار می‌میرد

جامعه بدون خبرنگار می‌میرد

جهان مجازی پر می‌شود از خبر فحاشی یک هنرپیشه به یک خبرنگار، اگر هنرمندانی چون انتظامی و مشایخی و جمیله شیخی و پروانه معصومی... را هنرمندانی درجه یک بدانیم و نسل نیکی کریمی و لیلاحاتمی...

tejaratb.png

sanatp.png

نرخ طلا و سکه - امروز

الو وزیر