«اسطوره‌ها آینه‌هایی هستند که تصویرهایی را از ورای هزاره‌ها منعکس می‌کنند و آنجا که تاریخ و باستان‌شناسی خاموش می‌ماند، اسطوره‌ها به سخن درمی‌آیند و فرهنگ آدمیان را از دوردست‌ها به زمان ما می‌آورند و افکار بلند و منطق گسترده مردمانی ناشناخته ولی اندیشمند را در دسترس ما می‌گذارند.

امروزه انسان‌ها به دنبال انجام بسیاری از فعالیت‌های خود ازجمله تجارت، ارتباطات آموزش و حتی سرگرمی در فضای مجازی هستند.

پیدا کردن نقطه اعتدالی میان حقوق و حدود حلقه گمشده فضای رسانه‌ای و مطبوعاتی کشور است. حرف جدیدی نمی‌خواهم بزنم، پیش از این و به مناسبت‌هایی در این‌باره به تفصیل گفته یا نوشته‌ام و عمده آنها در کتاب «رسانه شناخت» که از سال ۱۳۹۱تا ۱۳۹۲ به ویراست سوم رسیده، ضبط شده است.

وظیفه سینما در زمینه آموزش بهداشت و سلامت و هر حیطه دیگر آموزش مستقیم نیست، بلکه ضرورت‌های داستان و قصه باعث می‌شود موارد آموزشی از بطن داستان و شخصیت‌ها بیرون بزند و به مخاطب ارائه شود که در این صورت بسیار موثر خواهد بود.

روزنامه امروز

tejarats.png

دیدگاه

نرخ طلا و سکه - امروز

الو وزیر