مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی باید زبان گویا و چشم بینای مردم باشند و برای انجام این وظیفه خطیر لازم است همواره یک خبرنگار در بطن جامعه بوده و همچنین در کنار مسئولان باشد اما گویا این رسالت مهم ما به فراموشی سپرده شده است.

محمدآقازاده/ روزنامه‌نگار: سفارش‌نویسی در یکی از روزنامه‌ها شلاق نقد را بر می‌دارد و بر بدن له شده مال‌باختگان کاسپین فرود می‌آورد و می‌پرسد چرا باید بانک مرکزی ضرری را متحمل شود که آنها به دلیل زیاده خواهی‌شان دچارش شده‌اند. این سفارش‌نویس از نصف حقیقت سخن می‌گوید تا تمامیت آن را پنهان کند. حقیقت‌های نصف و نیمه، خطرناک‌تر از دروغ‌های کامل‌اند.

به دلایلی راهبرد سه‌شنبه‌های بدون خودرو درحال‌حاضر در تهران اجرایی نیست: شیب و سربالایی تند جنوب به شمال، فواصل طولانی از مبدا تا مقصد (خانه تا محل کار)، گستره جغرافیایی وسیع تهران، انواع آلودگی (هوا، صوتی، مگسی و.. )، وجود نداشتن مسیر ویژه دوچرخه و ایستگاه‌های تعویض، تحویل، تعمیر و..

روزی دو جوان نزد استادی آمدند و از او پرسیدند: فاصله بین دچار یک مشکل شدن تا یافتن راه‌حل آن، چقدر است؟ استاد اندکی تامل کرد و گفت: «فاصله مشکل یک فرد و راه نجات او از آن مشکل برای هر شخصی به اندازه فاصله زانوی او تا زمین است! » آن دو مرد جوان گیج و آشفته از نزد استاد بیرون آمدند و در بیرون مدرسه با هم به بحث و جدل پرداختند.

صفحه1 از133

روزنامه امروز

یادداشت مدیرمسئول

مدیریت ریزش ترامپیسم

مدیریت ریزش ترامپیسم

در جلسه‌ای با حضور مدیران میانه از چند سازمان حضور داشتم، بزرگواری با توجه به شرایط سیاسی روز توصیه می‌کرد که همه باید خود را برای شرایط سخت آماده کنند و برنامه داشته باشند تا...

tejaratb.png

sanatp.png

نرخ طلا و سکه - امروز

الو وزیر