«تعارض منافع» وضعیتی است که شخص یا سازمانی هم‌زمان دارای منافع متعدد مالی، سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی‌ای است که یکی یا ترکیبی از این منافع می‌تواند در موقعیت تصمیم‌گیری بر انگیزه‌های فردی یا سازمانی وی تأثیر گذاشته و موجب تصمیم‌گیری بدون بی‌طرفی و توأم با فساد شود.

درک مفهومِ «مسئولیت اجتماعی» ره‌گشای بسیاری از مشکلات جامعه است و کلیدواژه‌ای برای «توسعه اجتماعی.» بدیهی است پس از درک این مهم، مهم‌تر از انجام «مسئولیت اجتماعی» چگونگی و راه و روش انجام آن است که علاوه بر «تعهد» به طور حتم «تخصص و مطالعه و تحقیق» را می‌طلبد.

صفحه1 از125

روزنامه امروز

یادداشت مدیرمسئول

مدیریت عاقبت‌به‌خیری ۲

مدیریت عاقبت‌به‌خیری ۲

در قسمت نخست یادداشت مدیریت عاقبت‌به‌خیری (۷مرداد۹۶) نوشتم در فرهنگ لغات، معنای عاقبت‌به‌خیری به معنای پایان کاری است که ختم به خیر شود.

tejaratb.png

sanatp.png

نرخ طلا و سکه - امروز

الو وزیر